Crew

Grupa Rataje powstaje z połączenia podmiotów świadczących usługi związane z zagospodarowaniem terenu, w celu oferowania jednej kompleksowej usługi, od projektu poprzez wykonanie i obsługę pogwarancyjną. Łączymy branże – nawierzchnie, zieleń, gospodarowanie wodą - optymalizując czas i budżet zlecenia.

Infrastruktura kolejowa

 • gospodarka drzewostanem. Kompensaty przyrodnicze. Projekty założeń roślinnych wzdłuż linii kolejowych. Przedstawicielstwo w zakresie decyzji środowiskowych
 • gospodarka wodą opadową
 • łączność – budowa sieci kablowych
 • zabezpieczenie antyerozyjne skarp

Budownictwo drogowe – nawierzchnie

 • wszelkiego rodzaju nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej oraz prefabrykaty drogowe
 • nawierzchnie „art.” na zamówienie według indywidulanych projektów

Architektura krajobrazu

Ogrody prywatne, zieleń publiczna, zielone dachy.

Hydrotechnika

 • gospodarka wodą deszczową, systemy odwadniające ( drenaże) i nawadniające
 • oczyszczalnie hydro botaniczne
 • zbiorniki wodne różnego przeznaczenia

Pracownia projektowa

Projekty ogrodów przydomowych, przestrzeń miejska, projekty infrastruktury drogowej.

Praca

Jakość, konsekwencja, dbałość o detale, punktualność, pojęcie zespołu. Jeśli jesteś fachowcem w branży – zadzwoń, jeśli nie, ale chcesz się uczyć zawodu – dołącz do zespołu. Wszyscy mają takie same możliwości rozwoju.

Naszym atutem oprócz oczywistych wartości jak świadczenia pracownicze i system nagradzania za dobrze wykonaną pracę, jest fakt, że to profil firmy pozwala Ci na wybór zawodu, ale też daje szanse na przeszkolenie i nabranie doświadczenia aż w 5 branżach. Na tym polega uniwersalność na rynku pracy, który jest zmienny.

Szukamy konkretnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Sprawdź, co robimy i zadzwoń.

Kontakt:
Praca: Maciej Jankowski: 697 214 883; praca@gruparataje.pl

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 • Finanse:

  Finanse i księgowość:

  Maciej Jankowski
  502 391 527
  maciejjankowski@gruparataje.pl
 • Projekty i sprawy techniczne:

  Michał Chrzanowski
  795 632 942
  michalchrzanowski@gruparataje.pl
 • Znajdziesz nas!